Título original: Sasaki to Miyano OVA: Koi ni Kizuku Mae no Chotto Shita Hanashi.

Ano: 2022

Género:  Romance  Vida Escolar  Vida Quotidiana  
Outros animes relacionados (Mostrar/Esconder)Fansub Projecto vídeo áudio subs AR Rip Eps Estado Ficheiros
Mundo do Shoujo Sasaki to Miyano OVA: Koi ni Kizuku Mae no Chotto Shita Hanashi.   [HD.720p] 1 / 1 1 / 698.54MB